idiom-nedir

İdiom nədir?

İçindəkilər

İdiomlar ayrı-ayrı sözlərinə baxaraq mənası anlaşılmayan ifadələrdir. İdiomlar mənanı yığcam və canlı şəkildə çatdırmaqla ünsiyyətin gücləndirilməsində həlledici rol oynayır. İngilis idiomları çox vaxt uzun izahat tələb edən mürəkkəb fikirləri ifadə edir. 

 

Məsələn "a penny for your thoughts" idiomu kiminsə nə düşündüyünü və ya hiss etdiyini soruşmağın qısa bir yoludur. İdiomlar dilin ayrılmaz hissəsidir, ünsiyyətə canlılıq və dərinlik gətirir.

 

İdiomların hansı növləri var?

Ümumiyyətlə, deyimlərin bir neçə növü var: təmiz idiomlar, binom idiomlar, qismən idiomlar və ön söz idiomlar. Bəzi insanlar atalar sözlərini və aforizmləri idiom növləri kimi də qəbul edə bilər, lakin biz onların idiomlardan bir qədər fərqlənir.

 

Təmiz idiom

Bu, mənasını fərdi sözlərindən çıxarmaq mümkün olmayan tipik idiomlardır. Kimsə “Spill the beans,” deyəndə kiməsə sirri açmağı xahiş edir, paxlaları tökmək yox. 

 

Qismən idiom

Bu idiom bir hissəyə qədər qısaldılır və ikinci hissəni adətən səlis danışanlar başa düşürlər. İnsanlar tez-tez "when in Rome" qismən ifadəsini digər şəxsin ikinci hissəni bildiyini başa düşərək istifadə edirlər: "do as the Romans do".

 

Binomial idiom

Bu idiom bağlayıcı və ya ön sözlə birləşən iki sözdən ibarət olan ifadədir. Bəzən söhbət əsnasında nümunələr arasında "by and large" (hər şey nəzərə alınır), "edilməli və edilməməli situasiyalar" daxildir. 

 

İdiomlar necə qurulur?

İdiomun strukturunu müəyyən etmək çətindir, çünki o dildən dilə hətta eyni dildə danışan müxtəlif bölgələrdə dəyişir. İdiomların qrammatikadan çox sintaksislə - söz və ya ifadələrlə əlaqəsi vardır. Qədim yunan sözü olan “idioma” “xüsusi frazeologiya deməkdir”, ona görə də idiomun düzgün qurulması qaydaları konkret bölgəyə xasdır.


 

İdiomlardan istifadə etmək üçün 5 səbəb bunlardır:

 • Ünsiyyəti gücləndirir: İdiomlar mənanı çatdırmaq üçün qısa və canlı bir yol təqdim edir. Onlardan istifadə etməklə siz mürəkkəb ideyaları və ya duyğuları daha səmərəli şəkildə ifadə edə, vaxta qənaət edə və fərdlər arasında daha aydın anlaşmanı asanlaşdıra bilərsiniz.

 

 • Rəng və ifadəlilik əlavə edir: İdiomlar dilinizə rəng və ifadəlilik gətirir. Onlar nitqinizi və ya yazınızı daha canlı və cəlbedici edir, fərqlənməyə və insanların diqqətini çəkməyə kömək edir.

 

 • Mədəni anlayışı göstərir: Deyimlər mədəniyyətdə dərin kök salır və dilin tarixini, ənənələrini və dəyərlərini əks etdirir. İdiomlardan istifadə etməklə siz mədəni bilik və anlayış nümayiş etdirə, əlaqələri gücləndirə və müxtəlif mənşəli şəxslər arasında boşluqları aradan qaldıra bilərsiniz.

 

 • Nüans və incəliyi çatdırır: İdiomlar çox vaxt hərfi dillə asanlıqla ifadə edilə bilməyən nüanslı və ya incə mənaları çatdırır. Onlar ünsiyyətinizə dərinlik və məna əlavə etməyə imkan verir, onu daha maraqlı və mürəkkəb edir.

 

 • Dil səlisliyini təkmilləşdirir: İdiomlara yiyələnmək dil biliyinin əlamətidir. İdiomlar düzgün istifadə etməklə, siz dildə ümumi rəvanlığınızı artıraraq daha yüksək səviyyəli linqvistik səriştə nümayiş etdirirsiniz.

 

İdiomlar hər hansı mədəniyyətin ruhuna açılan pəncərələr kimidir. Onlar bir dilin mədəniyyətinə və tarixinə dərindən kök salmışdır. Bu səbəblə idiomları böyük maraqla kəşf edib mənimsəyin. 

 

Unutmayın ki, idiomlardan istifadə etmək onların mənalarını və kontekstlərini başa düşməyi tələb edir. Onlardan düzgün istifadə etmək və auditoriyanızın nəzərdə tutulan mesajı başa düşməsini təmin etmək vacibdir. Linkə keçid edərək idiom bir sıra idiomlarla tanış ola bilərsiniz!

 

 

   Ən Çox Verilən Suallar

 • + İngiliscə danışan fərqli ölkələrdə deyimlər fərqlənirmi?
 • + İdiomların mənşəyi hardan gəlir?
 • + İdiomlar rəsmi yazıda istifadə olunurmu?
 • + Bütün dillərdə idiomlar varmı?
 • + İdiomları necə daha yaxşı öyrənə və başa düşə bilərəm?
 • + İdiomlar təkamül edə və ya köhnələ bilər?