Esse nədir?

İçindəkilər

Esselər akademik, peşəkar və hətta şəxsi ünsiyyətin əsas hissəsidir. İstər tələbə, istərsə də yazıçı olmağınızdan asılı olmayaraq, essenin nə olduğunu və onun necə effektiv şəkildə hazırlanacağını bilmək vacibdir. 

Esse özündə müəyyən bir mövzuda mübahisə, nöqteyi-nəzər və ya hekayəni təqdim edən yazıdır. Esselər maarifləndirmək tutmuş əyləncəli bir mövzunu əks etdirməyə qədər müxtəlif məqsədlərə xidmət edir. Onun uzunluğu 100 sözdən 1000 sözə və ya daha çox ola bilər. Esselər rəsmi və qeyri-rəsmi ola bilər. 

 

Essenin növləri 

Narrative essay: Hekayə esseləri bir hekayəni və ya bir sıra hadisələri izah edən bir esse növüdür. Bir çox digər esse növlərindən fərqli olaraq, hekayə essesinin əsas məqsədi hekayə vasitəsilə canlı, şəxsi təcrübə yaratmaqla oxucunu əyləndirmək və cəlb etməkdir. 

 

Descriptive essay: Təsviri esse bir insanı, yeri, obyekti, hadisəni və ya təcrübəni canlı və təlqinedici şəkildə təsvir etmək məqsədi daşıyır. Onun əsas məqsədi oxucuya təsvir olunan mövzu haqqında təfərrüatlı və duyğu baxımından zəngin bir anlayış təmin etməkdir. 

 

Expository essay: Açıqlayıcı esse müəyyən bir mövzunu və ya mövzunu izah etmək üçün aydın, qısa və faktiki məlumat vermək məqsədi ilə yazılan bir esse növüdür. Açıqlayıcı essenin əsas məqsədi müəllifin fikirlərini və ya emosiyalarını ifadə etmədən bir konsepsiya, ideya, proses və ya məsələni öyrətmək, məlumatlandırmaq və ya aydınlaşdırmaqdır. 

 

Argumentative essay: Mübahisə məzmunlu esse müəyyən bir mövzu və ya məsələ ilə bağlı arqument və ya iddia təqdim edən və onu dəlil, məntiq və əsaslandırma ilə dəstəkləyən esse növüdür. Mübahisə məzmunlu essenin əsas məqsədi oxucunu müəllifin mövzu ilə bağlı nöqteyi-nəzərini və ya mövqeyini qəbul etməyə inandırmaqdır. 

 

Essenin strukturu 

 

Outline: Ən yaxşı təcrübələrdən biri hər hansı bir esseni yazmağa başlamazdan əvvəl bu esseyə hazırlıq dönəmi keçməkdir. Verilən mövzu ilə bağlı məlumatlarınız varsa, bunu esse yazarkən istifadə etmək məsləhətlidir. Lakin, sadəcə məlumatlandırıcı şəkildə yazmaq düzgün deyil. Çünki siz öz düşüncələrinizi də əlavə etməlisiniz. Yazacağınız esse haqqında hər gün qeydlər aparmalısınız, essenin planını hazırlamalısınız. Yeni fikirlər, cümlələr ağlınıza gəldikcə essenizə əlavə edin. Daha sonra isə əsas esseni yazmağa başlayın. 

 

Introduction: Mövzu ilə əlaqəli yaxşı ifadələr və ya bəzi cəlbedici sətirlər oxucunun diqqətini cəlb etmək üçün istifadə edilə bilər. Yazıçı həm də girişdə öz mövzusunun konspektini, bu essenin nə haqda olacağı və onun qısa məzmunu haqqında məlumat verə bilər. Adətən, 5-6 sətrdən çox yazılmır.  

 

Body: Bədən və ya paraqraf. Giriş və nəticə arasında yerləşdirilir. Bu, essenin ən vacib hissəsidir. Bir və ya iki abzasla məhdudlaşmır, siz bundan kənara çıxıb essenizi bilikli etmək üçün 5-6 paraqraf yaza bilərsiniz.  

 

Paraqraf ən vacib hissə olsa da, bu həm də əksər yazıçıların səhv etdiyi hissədir. Hər paraqrafı həmin paraqrafın əsas fikrini təqdim edən aydın mövzu cümləsi ilə başlayın. Paraqraflar daxilində və paraqraflar arasında fikirləri əlaqələndirmək üçün keçid söz və ifadələrdən istifadə edin. Paraqrafları məntiqi şəkildə təşkil etməyi öyrənin, hər paraqrafda ayrıca bir nöqtəyə və ya dəstəkləyici detala diqqət yetirin. 

 

Conclusion: Nəticə essenin giriş hissəsinə çox bənzəyir, lakin onun sintaksisinin giriş hissəsindən fərqli olduğuna əmin olun. Əsas paraqraflarda yazılmış əsas məqamları və ya arqumentləri ümumiləşdirin. Ən vacib, fikirlərinizi mütləq əsaslandırıb, güclü sonluq ilə esseni yekunlaşdırın. 

 

Esseni necə effektli etməli? 

 

1.  Bildiyimiz kimi, başlıq oxucunun ilk gördüyü şeydir, ona görə də esseyə gözəl bir başlıq vermək oxucunun diqqətini çəkməyinizi təmin edir, həm də oxucunun marağını artırır. 

2. Çox qısa esse oxucunu qane etməyəcək. İnşanızı təxminən 500-600 sözdən ibarət uyğun/ideal uzunluqda saxlayın. Mövzuya uyğun olaraq artıra və ya azalda bilərsiniz. 

3. Qrammatik səhvlərdən qaçınmaq çox zəruridir, əks halda oxucunun diqqətini yayındırır. Durğu işarələrindən düzgün istifadə edilməlidir. 

4. Essenizin mükəmməl olması üçün açar sözlərdən istifadə etməyiniz mütləqdir. Bəzi misallar: Ümumi izah verərkən “In order to”, “In other words”, “That’s to say” istifadə edə bilərsiniz. Bir nöqtəni dəstəkləmək üçün əlavə məlumat vermək üçün “Furthermore”, “Not only, but also”, “Firstly, secondly, thirdly” cümlələrdən istifadə edin.  

5. Essenizi sonlandırmaq üçün “In conclusion”, “Above all”, “All things considered”, “The arguments we have presented… suggest that…/ prove that…/ would indicate that…”,  “All of this points to the conclusion that…” ifadələri sizə kömək edəcəkdir.  

6. Öz fikrinizi vurğulamaq istəyirsinizsə “It is my contention that…”, “My own opinion is…”  istifadə edə bilərsiniz. 

 

Esse nümunələri 

 

Müxtəlif məqsədlər və mövzular üçün esse nümunələrini tapa biləcəyiniz bəzi veb saytlar: 

 

Blog yazılarımızdan dərhal xəbərdar olmaq üçün Telegram Kanalımıza qoşulun:

 

   Ən Çox Verilən Suallar

  • + Esse üçün mövzunu necə seçməliyəm?
  • + Essemi oxucular üçün necə daha cəlbedici edə bilərəm?
  • + Araşdırma aparmadan esse yaza bilərəmmi?
  • + Mənim yazım nə qədər uzun olmalıdır?
  • + Esselərdə rəsmi dildən istifadə etməliyəmmi?