Esse nümunələri İngilis dilində necə Esse yazmaq lazımdır?

İçindəkilər

İngilis dilində esse yazmağı bacarmaq olduqca vacibdir. Çünki ingilis dilində esse yazmaqla bağlı ən çox problem IELTS, TOEFL kimi beynəlxalq imtahanlara hazırlaşarkən yaranır. Esse yazmaq bacarığı insanlara çoxlu akademik və karyera imkanları yaradır. Maraqlı bir esse yazmaq istəyirsinizsə, bunun üçün maraqlı ideyalarınız olmalıdır. Esseyə başlamazdan əvvəl mövzu haqqında araşdırma aparın. Daha çox oxuyan daha yaxşı nəticə əldə edər. Essenin əsas məqsədi verilmiş mövzuya fikrinizi bildirməkdir. Öz essemizlə başqalarından necə fərqlənə bilərik? Düzgün formada esse yazmaq üçün nə etməliyik? Blogumuzda suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. 

Essenin strukturu

Essenin strukturu 4 hissədən ibarətdir:

1. Giriş

2. Əsas hissənin 1-ci paraqrafı

3. Əsas hissənin 2-ci paraqrafı

4. Nəticə

İlk hissə giriş adlanır, bu hissədə siz mövzu üçün ümumi giriş verə və essedə nə danışacağınız haqqında qısa məlumat verə bilərsiniz. Giriş hissəsində siz həmdə mövzu ilə əlaqədar fikrinizi bildirən ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz. Giriş hissəsində təsiredici giriş etməlisiniz ki, oxucu təsirlənərək oxumağa davam etsin və digər hissələrə də keçid etsin.İkinci hissə body adlanır və əsasən bir neçə paraqrafdan ibarət olur. Body essedə ən vacib hissədir. Yazdığınız essenin növünə əsasən, bu hissədə mövzunu müxtəlif faktlarla müdafiə edə bilərsiniz, ya da mənfi və müsbət cəhətlərini qeyd edə bilərsiniz. Ən vacibi, fikirlərinizi mütləq əsaslandırın. Sonda isə bütün fikirlərinizi ümumiləşdirib, güclü sonluq ilə esseni yekunlaşdırın.

Essay Outline hazırlamaq

Ən yaxşı təcrübələrdən biri hər hansı bir esseni yazmağa başlamazdan əvvəl bu esseyə hazırlıq dönəmi keçməkdir. Verilən mövzu ilə bağlı məlumatlarınız varsa, bunu esse yazarkən istifadə etmək məsləhətlidir. Lakin, sadəcə məlumatlandırıcı şəkildə yazmaq düzgün deyil. Çünki siz öz düşüncələrinizidə əlavə etməlisiniz. Yazacağınız esse haqqında hər gün qeydlər aparmalısınız, essenin planını hazırlamalısınız. Yeni fikirlər, cümlələr ağlınıza gəldikcə essenizə əlavə edin. Daha sonra isə əsas esseni yazmağa başlayın.

Essedə açar sözlərdən istifadə edin

Essenizin mükəmməl olması üçün açar sözlərdən istifadə etməyiniz mütləqdir. Bəzi misallar: Ümumi izah verərkən “In order to”, “In other words”, “That’s to say” istifadə edə bilərsiniz. Bir nöqtəni dəstəkləmək üçün əlavə məlumat vermək üçün “Furthermore”, “Not only, but also”, “Firstly, secondly, thirdly” cümlələrdən istifadə edin. Essenizi sonlandırmaq üçün “In conclusion”, “Above all”, “All things considered”, “The arguments we have presented… suggest that…/ prove that…/ would indicate that…”,  “All of this points to the conclusion that…” kömək edəcəkdir. Öz fikrinizi vurğulamaq istəyirsinizsə “It is my contention that…”, “My own opinion is…”  istifadə edə bilərsiniz.

Hər birinizə uğurlar!