HTML Nədir

HTML Nədir?

İçindəkilər

Veb səhifəsi yaratmaq və strukturlaşdırmaq üçün istifadə edilən HTML (Hyper Text Markup Language) standart mətn işarələmə dilidir. Əslində HTML proqramlaşdırma dili olmayıb, vebin təməl sütunu hesab edilir. HTML Chrome, Safari, Yandex və s. brauzerlərdə kodlar vasitəsi ilə müxtəlif elementləri səhifənin içərisinə yerləşdirməyə imkan verir.

 

HTML Nə Üçün İstifadə Olunur?

 

Veb-saytlarda toplanan və  internetə qoşulan kompüterlərin ekranlarında göstərilən səhifələr HTML kodları vasitəsi ilə yazılır. HTML səhifə və proqramlarda mətn yaratmaq, təsvir (foto, video və s.) yerləşdirmək, paraqraf, cədvəl və başlıqlar vermək, sənəd və mətnin rəngini seçmək, multimediya elementlərini əlavə etmək, bu və digər elementlər arasında əlaqə yaratmaq üçün istifadə edilir. 

 

HTML Kodları hansılardır?

 

Brauzerlərdə axtarış zamanı qarşımıza çıxan hər səhifə sadə kod strukturları olan teq (tag)  atributlar (attributes) vasitəsi ilə formalaşdırıla bilər.  Başqa sözlə, HTML kodları olmadan vebsayt yaratmaq mümkün deyil.

 

HTML Kodlarını Necə Yazaq?


HTML kodları yazmaq üçün Notepad, Notepad ++, Visual Studio Code, Dreamwear, IntelliJ Idea, WebStorm Sublime Text kimi proqramlardan istifadə etmək olar.

 

Ən Çox İstifadə Edilən HTML Kodları

 

<head>  

Sənədin məlumat hissəsini ehtiva edir.

<h1> - <h6> 

Sənədin başlıqlarını təyin edir.

<body>  

Sənədin məzmununu: başlıq, paraqraf, təsvir, cədvəl və s. təyin edir. 

<title>

Sənədin başlığını təyin edir.

<P>

Paraqrafı təyin edir.

<İmg>

Foto əlavə etmək üçün istifadə olunur.

<input>  

İstifadəçi tərəfindən məlumatı daxil etmək üçün yaradılan elementdir. 

<a> 

Bir səhifədən digərinə keçid üçün istifadə olunur.

<i> 

Mətni və ya sözü “italic” olaraq göstərir.

<b> 

Mətni  “bold”  yazmaq üçün istifadə edilir.  

<area> 

Başlıqdan sonra mətn yazmaq üçün istifadə edilir.

<button> 

Yeni səhifəyə keçid üçün istifadə edilir. 

<audio>

Səs məzmunu daxil etmək üçün istifadə edilir.

<option>  

2 və daha çox seçim əlavə etmək üçün istifadə edilir.

<div> 

Blok elementi olub, səhifədə bölmə yaratmaq üçün istifadə olunur.

 

Daha çox etiket (tag) üçün linkə keçid edin: https://www.w3schools.com/tags/ref_byfunc.asp

 

Yeni Başlayanlar HTML Dilini Necə Öyrənə Bilər?

 

Rəqəmsal dünyada hər hansı proqram dilini öyrənmək və təməl biliklərə sahib olmaq üçün mənbə və vasitələri nəzərdən keçirmək vacibdir. Əlbəttə, başlanğıcda yolun çətinliyi nəzərə alınaraq hər gün proqramlaşdırma dilini öyrənmək üçün zaman ayırmaq mütləqdir. Ən populyar proqramlaşdırma dilləri Python, Java, Javascript, SQL, C ++, PHP, Ruby, SWIFT-hesab olunur. Siz araşdırma edərək özünüzə uyğun proqramlaşdırma dilini seçə bilərsiniz.  Başlanğıc üçün çətinlik çəkən şəxslər proqramlaşdırma dillərini öyrədən kurslara müraciət edə bilərlər.

https://upperedu.az/backend-kurslari

https://upperedu.az/front-end-nedir

 

   Ən Çox Verilən Suallar

  • + CSS nədir?
  • + CSS ilə HTML arasında fərq nədir?
  • + HTML işarələmə dilinin SEO ilə uyğunluğu nədir?
  • + Meta etiketlərinin (meta tags) SEO ilə uyğunluğu nədir?
  • + Atribut nədir?