MMC nədir

MMC nədir?

İçindəkilər

MMC nədir?

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən cəmiyyətdir. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət korporasiyanın və ortaqlığın və ya fərdi sahibkarlığın elementlərini birləşdirən biznes qurumunun bir növüdür. O, üzvləri kimi tanınan sahiblərini məhdud məsuliyyətli mühafizə ilə təmin edir, yəni onların şəxsi aktivləri adətən şirkətin borcları və ya öhdəlikləri üçün risk altında deyildir. Başqa sözlə, üzvlərin şəxsi aktivləri bizneslə bağlı maliyyə öhdəliklərindən və qanuni hərəkətlərdən qorunur.

 

MMC necə yaradılır?

Vergilər nazirliyində MMC-nin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

1. Hüquqi şəxsin qeydiyyatı haqqında ərizə. Bu ərizə təsisçi (əgər bir neçə təsisçi varsa, bütün təsisçilər) və ya onun (onların) müvafiq qaydada təyin etdiyi səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanaraq notarial qaydada təsdiqlənir. Ərizədə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

  1. əgər təsisçi(lər) fiziki şəxs(lər)dirsə, o halda onun (onların) ad(lar)ı, soyad(lar)ı, ata ad(lar)ı, yaşayış yeri, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi və verildiyi tarix;

  2. əgər təsisçi(lər) hüquqi şəxs(lər)dirsə, o halda onun (onların) ad(lar)ı, yerləşdiyi yer və qeydiyyat nömrəsi.

2. Cəmiyyətin nizamnaməsi. Bu sənəddə cəmiyyət iştirakçılarının adları və soyadları, nizamnamə kapitalının həcmi, hər bir iştirakçının payı (əgər təsisçilər bir neçə hüquqi şəxsdirsə), idarəetmə orqanları haqqında məlumatlar, ödənişlərin həyata keçirilməsində yol verilən pozuntulara görə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət öz əksini tapmalıdır. Bu nizamnamədə, həmçinin, nizamnamə kapitalındakı payın başqa şəxsə ötürülməsi qaydası da əks olunmalıdır.

3. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis olunması haqqında qərar (bəzən bu, “təsis müqaviləsi” də adlandırılır). Bu qərarda təsisçinin hüquqi şəxs statusu almaq istəyən strukturu təsis etmək niyyəti, yenidən təşkil və şirkəti tərk etmə şərtləri göstərilir. Bu qərar bütün təsisçilər tərəfindən imzalanmalıdır.

4. Qeydiyyat rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd. Hal-hazırda bu rüsum 11 manatdır. Dövlət qeydiyyatı 3 gün ərzində həyata keçirilməlidir.

Daha ətraflı məlumatı linkə keçid edərək https://www.e-qanun.az/framework/46944 Mülki Məcəllənin 87-108 ci maddələrində əldə edə bilərsiniz.

 

MMC - nin hansı üstünlükləri var?

Bildiyimiz kimi, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin iştirakçıları müəssisənin öhdəlikləri üzrə məsuliyyət daşımır və cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün qoyduqları əmlakın dəyəri həddində risk daşıyırlar. Və əldə edilən qazanc onun təsisçiləri arasında nizamnamə kapitalındakı paya mütənasib olaraq bölünür. MMC-nin əsas üstünlüklərindən bəziləri bunlardır:

 

Məhdud Məsuliyyət Mühafizəsi

MMC-nin əsas üstünlüyü onun üzvlərinə təmin etdiyi məhdud məsuliyyətin qorunmasıdır. Bu o deməkdir ki, üzvlərin şəxsi aktivləri adətən şirkətin borclarından, öhdəliklərindən və qanuni hərəkətlərindən qorunur. Maliyyə problemləri və ya məhkəmə çəkişmələri halında, üzvlərin şəxsi aktivləri ümumiyyətlə risk altında deyil.

 

Keçid Vergisi

Varsayılan olaraq, MMC vergi məqsədləri üçün "keçid" müəssisəsi kimi qəbul edilir. Bu o deməkdir ki, MMC-nin mənfəət və zərərləri ayrı-ayrı üzvlərə ötürülür və vergilər onların şəxsi vergi bəyannaməsi əsasında ödənilir. Bu, mənfəətin həm korporativ, həm də fərdi səviyyədə vergiyə cəlb edildiyi C korporasiyaları ilə baş verə biləcək ikiqat vergitutmanın qarşısını alır.

 

Çevik İdarəetmə Strukturu

MMC-lər necə idarə olunduğuna dair çeviklik təklif edir. Onlar üzvlərin özləri və ya təyin edilmiş menecerlər tərəfindən idarə oluna bilər ki, bu da sahiblərin üstünlüklərinə və ehtiyaclarına uyğun bir struktur yaratmağa imkan verir.

 

Mülkiyyət Çevikliyi

MMC-lərin qeyri-məhdud sayda üzvü ola bilər və mülkiyyət maraqları asanlıqla ötürülə və ya üzvlər arasında bölünə bilər. Bu çeviklik investorları və ya tərəfdaşları cəlb etmək üçün faydalıdır.

 

Məhdud rəsmiyyətlər

Korporasiyalarla müqayisədə, MMC-lərdə daha az rəsmiyyət və inzibati tələblər var. Bu, xüsusilə kiçik biznes üçün onların qurulmasını və saxlanmasını asanlaşdırır.

 

Həmçinin hər hansı şirkəti yaradarkən, marketinq strategiyası da hazırlanmalıdır. Şirkətin təqdim etdiyi xidmət və ya yaxud məhsullar digital platformalarda tanıdılmasında, və reklamının təşkil olunmasında digital marketinq olduqca əhəmiyyətlidir. Digital marketinq nədir sualı sizin üçün də maraqlıdırsa, https://upperedu.az/digital-marketing-nedir adlı  bloqa keçid edərək,  tanış ola bilərsiniz. Facebook, instagram, google bu və daha çox sosial media kanallları ilə reklam verərək, minlərlə insanın qarşısına çıxa və müştəri potensialını cəlb edə bilərsiniz. Upper education tədris mərkəzi ilə  digital marketinq təlimində iştirak edərək, bu və daha çox rəqəmsal biliklər sahib olaraq, biznesiniz inkişafına təkan verə bilərsiniz. Təlim proqramı haqqında ətraflı məlumat üçün https://upperedu.az/dijital-marketinq-telimi linkə keçid edin.

 

Səhmdar Cəmiyyəti nədir?

Səhmdar Cəmiyyət (SC) həm korporasiyaların, həm də ortaqlıqların xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən təsərrüfat subyekti növüdür. Mülkiyyətin səhmlərə bölündüyü və səhmdarların şirkətin borcları və öhdəlikləri üçün məhdud məsuliyyət daşıdığı hüquqi təşkilat formasıdır. Səhmdar Cəmiyyətlər adətən əhəmiyyətli kapital qoyuluşu tələb edən və çoxlu sayda səhmdarları olan iri müəssisələr üçün yaradılır.

 

Səhmdar Cəmiyyət və MMC arasındakı fərq nədir?

Səhmdar Cəmiyyət (SC) və Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (MMC) hər biri özünəməxsus xüsusiyyətləri və üstünlükləri olan iki fərqli biznes strukturudur. Səhmdar Cəmiyyət və MMC arasındakı əsas fərqlər bunlardır:

 

Mülkiyyət strukturu: Səhmdar Cəmiyyət (SC): Bir SC adətən şirkətdə səhmlərə sahib olan bir neçə səhmdara malikdir. Səhmlər çox vaxt sərbəst şəkildə ötürülə bilər, bu da mülkiyyət paylarının asanlıqla alınmasına və satılmasına imkan verir. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət MMC-nin üzvlük maraqlarına sahib olan üzvləri var. Mülkiyyət üzvlük vahidlərinə bölünə bilsə də, bu bölmələr çox vaxt ASC-dəki səhmlər kimi sərbəst şəkildə ötürülə bilməz. MMC-də mülkiyyətin ötürülməsi adətən əməliyyat müqaviləsində göstərilən məhdudiyyətlərə tabedir. ASC-nin səhmlərinin yaxşı idarəetmə nəticəsində çox ciddi şəkildə yüksəlməsi mümkündür. Bu isə ilkin investor və ya iş adamının düzgün idarəetmə nəticəsində səhmlərinin dəyərinin artması ilə kapital və gəlirinin artırılması üçün yaxşı variantdır. MMC-də səhmdar bu üstünlükdən də məhrum olur.

MMC yoxsa SC hansı biznes strukturunun sizin xüsusi ehtiyaclarınız və məqsədlərinizə görə dəyişə bilər və qərar verərkən hüquq və maliyyə mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmək vacibdir.

 

Blog yazılarımızdan dərhal xəbərdar olmaq üçün Telegram Kanalımıza qoşulun:

 

   Ən Çox Verilən Suallar

  • + MMC necə idarə olunur?
  • + MMC – nin fəaliyyəti necə tənzim olunur?
  • + Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nədir?
  • + Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti nədir?