Rus dilini öyrənmək üçün sözlər və ifadələr

İçindəkilər

Evdən Rus Dili öyrənmək üçün 5 Effektiv yol üçün klik edin

Rus dili – şərqi slavyan dillərindən biri və rus xalqının milli dilidir. Dünyada ən çox istifadə olunan dillərdən biridir. BMT’nin rəsmi dillərindən biri hesab olunur. Rus dili sadəcə Rusiyada deyil, həmçinin keçmiş SSRİ ölkələrində də danışılır. Təxminən 280 milyon insan bu dildə danışır.

Rus dilini öyrənmək sizə nə qazandıracaq?

Rusiya Federasiyasının və Belarus Respublikasının rəsmi dili və yuxarıda qeyd olunduğu kimi keçmiş SSRİ olkələrinin ikinci dili olan rus dili bu ölkələrə səyahət zamanı sizin ayrılmaz dostunuza çevriləcək. Rus ədəbiyyatını çox güman ki, sevirsiniz – L. N. Tolstoy, F. M. Dostoyevskiy, M. Y. Lermontovun əsərlərini onların öz doğma dillərində oxumaq şansı yaradacaq.

Bəs bu dili öyrənmək üçün nə etməliyik?

Əlbəttə ki, ilk öncə qrammatikadan başlamaq lazımdır. Lakin qrammatika daha çox vaxt və geniş məlumat tələb etdiyi üçün, həmçinin bu postun daha faydalı olması üçün ən çox işlənən söz və cümlələri sizinlə bölüşürük.

Olduqca - Дово́льно (davólna)                      

Özəlliklə - Осо́бенно (asóbenna)                 

Deyəsən - Ка́жется (kа́jets’a)                       

Bəlkə - Наве́рное (navе́rna)                   

Əlbəttə - Разуме́ется (razumе́yets'a)                  

Aydın (Aşkar) - Очеви́дно (acevídna)           

Həqiqətən - Действи́тельно (destvítelna)  

Səhər tezdən - Ра́но у́тром (rа́na útram)

Sabaha qədər! -  До за́втра! (da zа́vtra)

Tezliklə görüşənədək! – До ско́рой встре́чи! (da skóray vstrе́ci) 

Xoşdur! – Приятно! (priyа́tna)

Çox şadam! – О́чень рад/ра́да! (ócen rad/rа́da)

       Sizinlə tanış olmaq xoşdur – Прия́тно с ва́ми познако́миться  (priyа́tna s vа́mi paznakо́mits’a)

Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm – Жела́ю вам успе́хов (jelа́yu vam uspе́xav)

Çox maraqlıdır - О́чень интере́сно (ócen interе́sna)

Bağışlayın – Извини́те (Прости́те) (izviníte, prastíte)

Tərcümə edin, zəhmət olmasa - Переведи́те, пожа́луйста (perevedíte, pajа́lusta)

Nəsə olub?  - Что-то случи́лось? (ştóta slucílas)

Saat neçədir? – Кото́рый час? (katóriy cas)

Evdən Rus Dili öyrənmək üçün 5 Effektiv yol üçün klik edin

Daha effektiv nəticə əldə etmək istəyirsinizsə Rus dili dərslərimizə yazıla bilərsiniz.

 

Blog yazılarımızdan dərhal xəbərdar olmaq üçün Telegram Kanalımıza qoşulun: